Robert Bluj

Urodzony w 1970 r. w Wilnie na Litwie. W latach 1992–97 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na wydziale malarstwa. Po ukończeniu uzyskał stopień magistra sztuki. 2014 r. w macierzystej uczelni obronił doktorat w zakresie sztuk pięknych. W 2020 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie konserwacji dzieł sztuki, ASP w Warszawie.  W 2000 r. założył autorskie studio rysunku i malarstwa, w którym prowadzi zajęcia z dzieci, młodzieżą oraz osoby dorosłymi w zakresie rysunku, malarstwa oraz podstawki i perspektywy. Każdego roku studio organizuje młodzieżowe warsztaty i plenery malarskie. Uczniowie, którzy wyszli z pracowni Bluja kontynuują naukę na wielu wyższych uczelniach Litwy oraz w innych krajach Unii Europejskiej. Od 2002 r. jest ze związku Malarzy Litwy. W 2005 r. prawo Ministra Kultury Litwy (nr 2V – 520) otrzymał status twórcy sztuki. W 2008 r. pełnił kuratora wystawy prac malarzy nowego projektu do Związku Plastyków Litwy. Wystawa ta zorganizowana była w ramach Światowego Zjazdu Wilniuków. W 2011 r. brał udział w jury konkursu na „Plakat Czesława Miłosza”, zorganizowanego przez Instytut Polski w Wilnie z okazji światowego roku poety. W 2009 r. odznaczony został Medalem Związku Polaków na Litwie za zasługi w krzewieniu polskości na Litwie oraz Medalem i Dyplomem honorowym na I Międzynarodowej Wystawie Malarstwa i Grafiki „Barwy Polski w Rzymie”, który miał miejsce w Cascina Farsetti. W 2013 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odznaczył Roberta Bluja Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury i osiągnięć w działalności artystycznej.

Wystawy indywidualne:

2000 ”Przejście pzez rzekę” Galeria „Lietuvos Aido”, Wilno, Litwa.
2001 ”Czas utrwalony”Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy, Wilno, Litwa.
2003 ”Między niebiańskim a ziemskim” Galeria  „Znad Wilii”, Wilno, Litwa.
2004  ”Spacer po Wilnie ” Dom Kultury Polskiej, Wilno, Litwa.
2006  ”Malarstwo” Galeria XX  Paneveżis, Litwa.
2007 ”Malarstwo Robert Bluj” galeria Katarzyny Napiórkowskiej,  Warszawa, Polska.
2007 „Szkice Wileńskie” Dom Kultury Polskiej , Wilno, Litwa.
2008  ”Malarstwo Robert Bluj”  Galeria na piętrze  Toruń, Polska.
2010  Robert Bluj. Malarstwo”, Ratusz, Wilno, Litwa.
2012  „Wilno moje”, Dom Polonii, Wystawa z okazji IV Zjazdu Polonii i Polaków Zagranicą, Pułtusk, Polska.
2012  „Wilno moje”, Galeria mazowiecka, Warszawa, Polska.
2012  „Malarstwo Robert Bluj”, siedziba Stoważyszenia Wspólnota Polska, Warszawa, Polska.
2014  „Między portretem a alegorią”, Galeria Styk ASP, Warszawa, Polska.
2015  „ Miasto snów” Muzeuw w Wodzisławiu Ślązkim Polska.
2015  „Tylko malarstwo” wystawa zorganizowana z okazji dni kultury Polskiej w Wilnie Studio 008 Wilno Litwa.
2016  „ Miasto snów” Dom Polonii Zamek Pułtusk Polska.

2017  ,,Studio otwarte” dom Kultury Polskiej w Wilnie  Litwa.

2019  ,,Wilno Moje” Nowy Sącz  Polska.

2019  ,,Wilno Moje” Nowy Dwór Gdański Polska.

2020   ,,Bluj” Galeria XX, Poniewież, Litwa.

2020  Pejzaż miejski przed epoką koronowirusa  Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej Przemyśl Polska

Ważniejsze wystawy zbiorowe:

2009  „Barwy Polskie w Rzymie”, Galeria Arte24, Rzym, Włochy.
2009  „Ona”, Galeria XX, Poniewież, Litwa.
2010  „Flirt”, Galeria XX, Poniewież, Litwa.
2011  „Autoportret”, Galeria Arka, Wilno, Litwa.
2011  „Spotkanie”, Galeria XX, Poniewież, Litwa.
2012  „Artysta i miasto”, Galeria Arka, Wilno, Litwa.
2012  „Tajemnicze Sady”, Galeria XX, Poniewież, Litwa.
2014  „III Kwadriennale Litewskiej Sztuki Współczesnej”, Wilno, Litwa.
2015  „I Międzynarodowe Biennale Sztuki Wizualnej „Miara Sztuki”, Alytus, Litwa.
2015  „Art Archiwum”, Galieria Arka, Wilno, Litwa.
2015  „Poprzez formę ku treści”, Galieria Arka, Wilno, Litwa
2015   Wystawa z okazji 270 rocznicy urodziń Franciszka Smuglewicza  Galeria Arka Wilno Litwa

2018 „Porozmawiajmy o… tym” Galeria XX Panevežys, Litwa

2019 „IV Kwadriennale Litewskiej Sztuki Współczesnej”, Wilno, Litwa.

2020  „Figura”, Galieria Arka, Wilno, Litwa.

Ważniejsze plenery:

1997  „Jurajska jesień”, Częstochowa, Polska.
1998  Kamion, Polska.
1999  Piotrków Trybunalski, Polska.
2004  Zakopane, Polska.
2006  Panieviezis, Litwa.
2007  „Malarska ściana Wschodnia”, Soleczniki, Litwa.
2008  „Malarska ściana Wschodnia”, Soleczniki, Litwa.
2009  „Malarska ściana Wschodnia”, Soleczniki, Litwa.
2010  Sulejów, Polska.
2010 Łęczna, Polska.
2013  Klasztor OO Karmelitów w Trutowie, Polska.
2014  VII Ogólnopolski plener, Kazimierz Dolny, Polska.